Poplatky pro rok 2024

Poplatek za komunální odpad:

700 Kč na poplatníka – splatnost do 30.06.2024

Slevy:

Děti do 6 let, studenti ubytovaní na internátech, kolejích a privátech: 350 Kč

Důchodci nad 75 let: zůstávají osvobozeni od poplatku

Poplatek za psy:

60 Kč za 1 psa, 120 Kč za každého dalšího – splatnost do 30.06.2024

Veškeré poplatky (odpady, za psy, pronájmy pozemků a bytů, prodeje pozemků…) mohou občané posílat na číslo účtu:

1283341319/0800

Úhrady za služby traktorem, štěpkování, sekání, mulčování, doprava – posílejte na účet hospodářské činnosti:

2411050319/0800


Jako variabilní symbol uveďte popisné číslo domu!