Služby pro občany

Czech Point

Provádíme výpisy z:

  • bodového hodnocení řidiče
  • insolvenčního rejstříku
  • katastru nemovitostí
  • obchodního rejstříku
  • rejstříku trestů
  • formuláře kvalifikovaných dodavatelů
  • formuláře živnostenského rejstříku

Vidimace a legalizace

  • ověření podpisu: 30 Kč
  • a ověření kopie: 30 Kč za stránku

Oznámení o zveřejněných dokumentech:

Oznamujeme , že  v souladu se zákonem č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., jsou níže uvedené dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce Dětřichov, a do jejich listinné podoby je možné nahlédnout na Obecním úřadě Dětřichov, č.p. 46 a to v úředních hodinách.

Seznam – Rozpočet obce, Rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu, Závěrečný účet, Rozpočet DSO, Rozpočtové opatření DSO, Střednědobý výhled rozpočtu DSO, Závěrečný účet DSO