Historie obce Dětřichov

Z historie obce

Obec Dětřichov leží v těsné blízkosti hranic mezi Čechy a Moravou. Asi 6 km na severovýchod od Svitav. První listinný doklad, ve kterém je zmínka o obci, pochází z roku 1167. V roce 1278 vrcholí osídlování převážně německými osadníky.V roce 1855 koupil obec v dražbě kníže Maxmilián Karel Thurn-Taxis. To již k obci patřila osada Vysoké Pole, jenž byla založena v roce 1777. V roce 1857 žilo v obci 1470 obyvatel. Byl to největší zaznamenaný počet obyvatel v historii naší vsi. Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec osídlily rodiny z Čech, Moravy, Slovenska, Volyně a Rumunska.V době kolektivizace obhospodařoval území obce Státní statek Svitavy a Lesy České republiky. Z objektů bývalého státního statku a jeho nástupce firmy ZEVYS s.r.o. je vybudována drůbežárna firmy Mach z Litomyšle.

Pamětihodnosti

Kostel Petra a Pavla stojící uprostřed hřbitova je jako farní připomínán v roce 1350, v roce 1703 opraven a po požáru v roce 1793 upraven do barokní podoby. Zařízení kostela pochází z 18 století a obrazy z 19 století. Východně pod kostelem stojí dům z druhé poloviny 18 století s nástavbou pro první patro a volutami po stranách. Před hřbitovem kamenný kříž z roku 1806 s reliéfy světců. Další pamětní kříže lze spatřit na různých místech v obci a jejím okolí.

Vybavení obce: V obci je velký kulturní dům, mateřská školka, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství.Menší hřiště na volejbal nebo nohejbal se také nachází ve středu obce u fary. O 30 m dále od této informační tabule směrem na Svitavy je umístěna telefonní budka. Dále je v obci soukromá obora ve které se  chová dančí , jelení a černá zvěř, která je často vidět již od brány.

Turistické trasy

Obec je zapojena do sdružení pro dálkové cyklotrasy. Naší obcí prochází dálková trasa  Hradec Králové – Břeclav. Další trasa  vede směrem přes Vysoké Pole – tak zvaná trasa Hřebečskými lesy. Je to okruh: Moravská Třebová – Hřebeč – Koclířov – Vysoké Pole – Dětřichov a zpět do Moravské Třebové.

Obcí prochází také trasa Opatov – Dětřichov – Vysoké pole, která není dosud označena značkami.